TEST MÀU MỰC

Các tác phẩm phun xăm chân mày của các chuyên gia Amiea

Mời các bạn cùng Amiea Việt Nam chiêm ngưỡng các tác phẩm PMU của các chuyên gia hàng đầu của Amiea trên Thế Giới thực hiện. Chúng tôi sẽ liên tục các tác phẩm phun xăm mới nhất của các chuyên gia hàng đầu để mọi người cùng thưởng thức

Một tác phẩm phun thêu lông mày và mí của chuyên gia Amiea

Tác phẩm phun xăm lông mày của một học viên thuộc Hoitattoo

Tiếp tục là tác phẩm của học viên thuộc Hoitattooeducation

Khắc sợi chân mày sử dụng kim Nano 

Một tác phẩm với một khách hàng bị lỗi chân mày

Một tác phẩm về mày và mí của học viên Hoitattooeducation

Để có những tác phẩm tuyệt vời như trên, ngoài những kĩ thuật chuyên môn của từng chuyên gia còn được sự hỗ trợ tối đa từ các thiết bị phun xăm hàng đầu của Amiea cũng như dòng kim Nano khác biệt.

Đại diện Amiea Việt Nam phân phối các sản phẩm mực xăm, thiết bị PMU cao cấp