TEST MÀU MỰC

Thương Hiệu Amiea

 “Chất lượng của Amiea không chỉ là thương hiệu. Đối với chúng tôi chất lượng còn là gốc rễ cũng như kim chỉ nam của tất cả các hoạt động. Sự thành công của các sản phẩm Amiea và vị thế quốc tế của MT Derm dựa trêm mạng lưới toàn cầu đang phát triển bởi các chuyên gia, những người chia sẻ ý tưởng và truyển cảm hứng thách thức chúng tôi ngày một tốt hơn.” CEO Jorn Kluge MT Derm

Thư viện ảnh và video

Thư viện ảnh

Thư viện video

Đại diện Amiea Việt Nam phân phối các sản phẩm mực xăm, thiết bị PMU cao cấp